Основна подія

Останні новини

Звернення сторін соціального діалогу на національному рівні щодо необхідності підвищення ефективності колективно-договірного регулювання трудових відносин

Звернення сторін соціального діалогу на національному рівні
щодо необхідності підвищення ефективності
колективно-договірного регулювання трудових відносин 

Прийнято на засіданні Президії Національної тристоронньої
соціально-економічної ради.

КЕРУЮЧИСЬ Конституцією України, Кодексом законів про працю України, конвенціями та рекомендаціями Міжнародної організації праці, законами України «Про соціальний діалог в Україні» та «Про колективні договори і угоди»,
БЕРУЧИ до уваги непросту економічну ситуацію та несприятливий вплив кризових явищ в економіці на трудові відносини, зайнятість населення і забезпечення його робочими місцями,
ВИЗНАЮЧИ, що колективні договори й угоди є ефективним інструментом регулювання трудових відносин, підвищення конкурентоспроможності підприємств та трудового потенціалу, забезпечення реалізації принципів гідної праці й упередження трудових конфліктів,
ПОГОДЖУЮЧИСЬ із доцільністю укладання колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності,
ПРАГНУЧИ через колективно-договірне регулювання забезпечити:
            підвищення ефективності діяльності підприємств та продуктивності праці;
            збереження робочих місць та зростання продуктивної зайнятості;
            здорові та безпечні умови праці та гідну її оплату;
            ведення діалогу з розподілу результатів праці та викорінення бідності серед працюючих.
ЗВЕРТАЄМОСЬ до працівників, профспілок та роботодавців, а також їх організацій (обʼєднань організацій), органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з пропозицією активізувати колективно-договірну роботу на відповідних рівнях соціального діалогу та
ПРОПОНУЄМО для забезпечення представництва і захисту своїх прав та інтересів:
1. Брати активну участь у колективних переговорах з укладання колективних договорів та угод;
2. Сприяти поширенню дії галузевих (міжгалузевих), територіальних угодо всіх рівнів на підприємства, установи та організації відповідної галузі або території шляхом:
          вступу до діючих організацій роботодавців, професійних спілок;
          делегування організаціями роботодавців та професійними спілками, їх обʼєднаннями, повноважень репрезентативним організаціям та обʼєднаннями роботодавців і профспілок відповідного рівня;
          сприяння участі роботодавців (підприємств, установ та організацій), первинних організацій профспілок (а у разі відсутності – представників працівників) у підготовці пропозицій з метою їх врахування під час колективних переговорів з укладання галузевих (міжгалузевих), територіальних угод.
ЗАКЛИКАЄМО працівників, профспілки та роботодавців вживати спільні дії, спрямовані на сприяння ведення колективних переговорів, укладенню колективних договорів і угод та підвищенню їх ефективності!.

Ви тут: Головна