Звіт про виконання фінансового плану КНП "ЦПМСД" за 9 місяців 2020 р.

Підприємство         Комунальне некомерційне підприєжмство " Центр первинної медико-санітарної допомоги "Ружинської районної ради за ЄДРПОУ  36928740
Організаційно-правова форма        Комунальне підприємство  за КОПФГ 150
Територія                13600,   Житомирська обл., смт. Ружин  за КОАТУУ 1825255100
Орган державного управління   МОЗ України  за СПОДУ 7184
Галузь       Охорона здоров'я  за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності    Діяльність лікарняних закладів  за  КВЕД   86.10
Одиниця виміру      тис.грн.(з одним десятковим знаком)
Місцезнаходження  вул.Київська 30, смт. Ружин
Телефон 3-01-58
Керівник    Боденчук О.А.
ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 
за  9 місяців  2020 року
(квартал, рік)
тис. грн.
Найменування показника Код рядка  Звітний період (9 місяців)
план  видатки виконання, %
1 2 6 8 9
I. Фінансові результати
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)                11837,1 10104,8 85,36
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 100                  9 852,6             8 657,6                87,9
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг 110                  1 546,4                968,2                62,6
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: 120                     438,1                299,0                68,2
Програма онкологія  121                     268,0                257,3                96,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 130                11 837,1           10 104,8                85,4
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: 140                     500,4                186,7                37,3
медикаменти та перев’язувальні матеріали,в.т.ч.Covid-19 141                     277,4                148,5                53,5
ремонт та запасні частини до транспортних засобів 142                       22,5                    6,5                28,9
господарчі товари та інвентар, в.т.ч.Covid-19 143                       67,4                  31,7                47,0
Витрати на паливо-мастильні матеріали, в.т.ч.Covid-19 150                     133,1                  37,6                28,3
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: 160                     418,3                192,5                46,0
Витрати на електроенергію 161                       85,6                  59,9                70,0
Витрати на водопостачання та водовідведення 162                       14,0                    6,9                49,3
Витрати на природній газ 163                     125,8                125,7                99,9
Витрати на тверде паливо 164                     192,9                     -
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів 165
Витрати на оплату праці 170                  6 294,0             5 618,0                89,3
Відрахування на соціальні заходи 180                  1 384,8             1 195,3                86,3
Витрати по виконанню цільових програм 190                     438,1                299,0                68,2
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) 200                     163,9                  93,4                57,0
Амортизація 210                     180,0                180,0              100,0
Інші витрати (екологічний податок,пільгові ліки) 220                       41,0                  21,6                52,7
Адміністративні витрати, у тому числі: 230                  2 416,7             2 280,7                94,4
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування 231                       26,3                  13,6                51,7
витрати на страхові послуги  232                        3,5                    2,5                71,4
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення 233
витрати на службові відрядження 234                     128,7                  29,0                22,6
витрати на зв’язок та інтернет 235                       24,3                  17,1                70,4
витрати на оплату праці 236                  1 788,1             1 788,1              100,0
відрахування на соціальні заходи 237                     393,4                393,4              100,0
витрати на обслуговування оргтехніки 238                       30,1                  14,5                48,3
витрати на культурно-масові заходи 239
амортизація  250
юридичні та нотаріальні послуги 260                        3,3                    3,9              118,2
витрати на охорону праці та навчання працівників 270 19,05 18,60                   98
інші адміністративні витрати (розшифрувати) 280
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 290                       -                     -
дохід від операційної оренди активів 291
дохід від реалізації необоротних активів 292
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати) 300
ІІ. Елементи операційних витрат
Матеріальні затрати 400                1 520,6                  809,2                53,2
Витрати на оплату праці 410                8 082,1               7 406,1                91,6
Відрахування на соціальні заходи 420                1 778,2               1 588,7                89,3
Амортизація 430                   180,0                  180,0              100,0
Інші операційні витрати 440 276,2                120,8                43,7
Разом (сума рядків 400 - 440) 450 11837,1           10 104,8                85,4
ІІІ. Інвестиційна діяльність
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500                       -                     -
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 501
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 510                            -                       -                     -
капітальне будівництво 511
придбання (виготовлення) основних засобів 512
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 513
придбання (створення) нематеріальних активів 514
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 515
капітальний ремонт 516
ІV. Фінансова діяльність
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 600                            -                       -                     -
кредити  601
позики 602
депозити 603
Інші надходження (розшифрувати) 610
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 620                            -                       -                     -
кредити  621
позики 622
депозити 623
Інші витрати (розшифрувати) 630
Усього доходів 700            837,1          104,8                  85,4
Усього витрат 800            837,1   104,8      85,37
Нерозподілені доходи 850 0                       -                     -
Керівник О.А. Боденчук
Ви тут: Головна Новини Звіт про виконання фінансового плану КНП "ЦПМСД" за 9 місяців 2020 р.