Дітям Житомирщини- безпечне та якісне харчування.

20191105 093425 Копировать20191105 094516 КопироватьСаме таку назву має обласна програма, відповідно програми діяльності Кабінету міністрів України, де одною із пріоритетних цілей поставлено Українські споживачі отримують безпечні товари та послуги, в особливості діти .

*         В рамках даних пріоритетів, за ініціативи Ружинського районного управління Дерпродспоживслужби та відділу освіти при Ружинській РДА в Ружинській гімназії 05.11.2019р.було проведено семінар-навчання із директорами ЗОШ та завідуючими ДНЗ, щодо забезпечення безпечного та якісного харчування дітей в закладах освіти. В показаних презентаціях було ознайомлено про ситуацію в Україні , області, районі щодо виникнення спалахів харчових отруєнь в школах та дитячих закладах, їх профілактику, проведення державного моніторингу , лабораторних досліджень води, харчових продуктів, тощо. Особлива увага зверталася матеріально-технічному забезпеченню харчоблоків, оформлення паспортів харчоблоку, для узагальнення інформації та реалізації програми. Також керівників ознайомлено про впровадження систем управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) в закладах освіти розроблення, введення в дію та застосування постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках .

30 сесія

trizyb1РУЖИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ РУЖИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

від 01.10.2019 р. № 22

Про скликання тридцятої
сесії районної ради

Відповідно до п. 9 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» скликати тридцяту сесію районної ради сьомого скликання 17 жовтня 2019 року о 10 годині в приміщенні адмінбудинку Ружинської районної ради.

На розгляд сесії внести такі питання:

1. Питання бюджету.

2. Питання комунальної власності.

3. Різне.

На сесію запросити голову районної державної адміністрації, депутатів обласної ради, сільських, селищного голів, начальників структурних підрозділів райдержадміністрації, керівників підприємств, установ, орга-нізацій.

                         Голова ради                                                                                                                                                                                                                                               М.М.Марущак

КОНКУРС

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Районна центральна лікарня» Ружинської районної ради
Дата :
02.08.2019

Відповідно до частини 9 статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094, рішень Ружинської районної ради від 22 листопада 2018 р. «Про реорганізацію шляхом перетворення Ружинської районної центральної лікарні у комунальне некомерційне підприємство «Районна центральна лікарня» Ружинської районної ради», від 16 травня 2019 року «Про затвердження статуту та передавального акту», «Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади Директора КНП «РЦЛ» РРР та виконання обов'язків».

Найменування: комунальне некомерційне підприємство «Районна центральна лікарня» Ружинської районної ради (далі – Підприємство).

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльність Підприємства на 12 місяців 2019 року:
1. КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» - 24 062 940 грн., в тому числі загальний фонд – 23 760 440 грн., спеціальний фонд – 302 500 грн.
Юридичне та фактичне місцезнаходження Підприємства: 13601, Житомирська область, Ружинський район, смт Ружин, вул. Київська, 30.

Основні напрями діяльності Підприємства:
Основною метою створення Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством України.
Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:
1. Створення разом із Засновником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства.
2. Надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної/спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров'я, медичного контролю за перебігом вагітності.
3. Надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика).
4. Організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров'я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством України.
5. Організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров'я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.
6. Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності.
7. Направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності.
8. Проведення профілактичних оглядів.
9. Виробництво лікарських засобів.
10. Придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів.
11.Організація та проведення круглих столів, семінарів тощо.
12. Провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України.
13.Здійснення іншої не забороненої законодавством України діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.
14.Інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

Умови оплати праці керівника закладу визначаються відповідно до спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров'я від 05.10.2005 року №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» згідно укладеного контракту.

Вимоги до претендентів:
- громадянство України;
- вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування", або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки", або "Охорона здоров'я" та спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я".
- Стаж роботи на керівних посадах: для закладів районного рівня - 5 років.
- вільне володіння державною мовою.
- Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я.

Перелік документів, що подаються особисто (надсилаються поштою конкурсній комісії) претендентом для участі у конкурсі:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1до Порядку затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1094 від 27.12.2017 р.;
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографія;
5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров'я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1094 від 27.12.2017 р;
7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
8) довідка МВС про відсутність судимості;
9) медичні довідки про стан здоров'я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров'я за формами, затвердженими МОЗ;
10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1094 від 27.12.2017 р;
11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1094 від 27.12.2017 р;
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу 1 частини 3 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).
Неподання необхідних документів, або їх невідповідність встановленим вимогам тягне за собою рішення конкурсної комісії про недопущення до участі у конкурсі.
Крім того, за рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі у конкурсі у разі:
- наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;
- наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією.
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.
Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:
1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;
2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;
3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.
Документи приймаються у строк не пізніше 20 календарних днів з дня розміщення публікації про оголошення конкурсу на офіційному сайті Ружинської районної ради

Прийом документів здійснюється виконавчим апаратом Ружинської районної ради за адресою: 13601, Житомирська область, Ружинський район, смт Ружин, вул. Бірюкова, 2, каб. 45.
Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (04138) 3-12-69, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .
Про час проведення конкурсу претенденти будуть повідомлені згодом.
Місце проведення – 13601, Житомирська область, Ружинський район, смт Ружин, вул. Бірюкова, 2, каб. 47.

СКЛИКАННЯ 29 СЕСІЇ 7 СКЛИКАННЯ

 

 

                                                                      

РУЖИНСЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

ГОЛОВИ РУЖИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

від 30.08.2019 р.  № 16

 

Про скликання двадцять  

дев’ятої сесії районної ради

 

Відповідно до п. 9 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» скликати двадцять девяту сесію районної ради сьомого скликання 08 серпня 2019 року о 10 годині в приміщенні адмінбудинку Ружинської районної ради.

               На розгляд сесії внести такі питання:

          1. Питання бюджету.

      2. Питання комунальної власності.

      3. Різне.

         На сесію запросити голову районної державної адміністрації, депутатів обласної ради, сільських, селищного голів, начальників структурних підрозділів райдержадміністрації, керівників підприємств, установ, організацій.

 

 

Голова ради                                                                                   М.М.Марущак

ФОРМУВАННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

РУЖИНСЬКА РАЙОННА РАДА ОГОЛОШУЄ ПРО ПОЧАТОК ФОРМУВАННЯ ПОСТІЙНО ДІЮЧОЇ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ КЕРІВНИКА КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я.

24.05.2019 р.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу" (далі – Порядок), враховуючи рішення ХХІV сесії районної ради VІІ скликання від від 22 листопада 2018 р. «Про реорганізацію шляхом перетворення Ружинської районної центральної лікарні у комунальне некомерційне підприємство «Районна центральна лікарня» Ружинської районної ради» Ружинська районна рада оголошує про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Районна центральна лікарня» Ружинської районної ради».
Відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 визначено що:
– Кількість членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров'я становить шість - дев'ять осіб.
– До складу конкурсної комісії входять:
1. представники органу управління;
2. представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах трудового коллективу;
3. представники громадської ради органу управління або особи (за згодою), делеговані громадськими об'єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров'я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об'єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та погоджені громадською радою при органі управління - по одній особі від кожного громадського об'єднання.
Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:
1. наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
2. накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
3. наявність конфлікту інтересів.
Відповідно до вищезазначеного Порядку проведення конкурсу пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються у паперовому вигляді протягом 15 днів з моменту оприлюднення даного оголошення до виконавчого апарату районної ради за адресою: 13601, Житомирська область, Ружинський район, смт Ружин, вул. Бірюкова, 2, 3 поверх, каб. 50. Довідки за телефоном (04138) 3-12-69.

оголошення конкурс

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

 

23.05.2019 р.

 

Ружинська районна рада що знаходиться за адресою: 13601, Житомирська область, Ружинський район, смт Ружин, вул. Бірюкова, 2 оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста організаційного відділу виконавчого апарату районної ради

 

Вимоги до кандидата на посаду:

 • громадянство України;
 • повна  вища       освіта   відповідного професійного   спрямування   за       освітньо-кваліфікаційним       рівнем магістра, спеціаліста;
 • стаж роботи       за   фахом   на       службі в органах       місцевого
  самоврядування або державній   службі       на   посаді   провідного
  спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах
  управління не менше 3 роки
  ;
 • знання основ роботи на комп’ютері та використання відповідних програмних засобів (MS Word, MS Exel, Internet Explorer. Outlook Express).

Для участі в конкурсі необхідно подати наступні документи:

 • заяву про участь в конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби в органах місцевого самоврядування;
 • заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
 • автобіографію;
 • дві фотокартки розміром 4х6 см;

 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, про присвоєння наукового ступеня або вченого звання;
 • копію документа, який посвідчує особу;

 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

При подачі копій при собі мати оригінали.

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України "Про запобігання корупції".

 

З додатковою інформацією стосовно основних функціональних обов`язків, розміру та умов оплати праці можна ознайомитись у виконавчому апараті районної ради;

 

 Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення за адресою: 13601, Житомирська область, Ружинський район, смт Ружин, вул. Бірюкова, 2, 3 поверх, каб. 45. Довідки за телефоном (04138) 3-12-69.

 

 

сесія

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

ГОЛОВИ РУЖИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

від 02.05.2019 р.                                            № 5

 

Про скликання двадцять  

сьомої сесії районної ради

 

Відповідно до п. 9 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» скликати двадцять сьому сесію районної ради сьомого скликання 16 травня 2019 року о 10 годині в приміщенні адмінбудинку Ружинської районної ради.

        

         На розгляд сесії внести такі питання:

          

1. Звіт голови районної державної адміністрації про виконання Програми економічного і соціального розвитку Ружинського району на 2018 рік та делегованих повноважень.

 

2. Питання бюджету.

 

3. Питання комунальної власності.

 

4. Різне.

 

         На сесію запросити голову районної державної адміністрації, депутатів обласної ради, сільських, селищного голів, начальників структурних підрозділів райдержадміністрації, керівників підприємств, установ, організацій.

 

 

 

Голова ради                                                                                     М.М.Марущак

ПАСІЧНИКАМ

img071

СКЛИКАННЯ 26 СЕСІЇ 7 СКЛИКАННЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я ГОЛОВИ РУЖИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ від 15.02.2019 р.

Детальніше: СКЛИКАННЯ 26 СЕСІЇ 7 СКЛИКАННЯ

НОВИНИ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

НОВИНИ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

               5 січня 2019 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1144 «Про внесення змін до Стратегії удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними».

Детальніше: НОВИНИ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Ви тут: Головна Новини